Dispensation til opstilling af 2 midlertidige materiale containere inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1b og 1c Bjerne By, Sinebjergvej 60, 5600 Faaborg, i Faaborg- Midtfyn Kommune

Publiceret 06-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af 2 midlertidige materiale containere som ansøgt.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Dispensationen er tidsbegrænset frem til den 31. marts 2020. Området skal efter denne dato efterlades ryddeligt og retableret.
  • De ønskede materiale containere placeres indenfor det markerede areal.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02406.

Dispensation - 2 midlertidige containere.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler