Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til midlertidige arbejdsplads

Publiceret 27-02-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til midlertidige arbejdsplads og skure, etablering af pumpestation samt udstykning af arealet med stationen på del af matr.22, Felstedskov, Felsted, Aabenraa Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til
- etablering af midlertidig arbejdsplads i 6-7 måneder,
- anlæg af pumpestation
- udstykning af areal med pumpestation.
Dispensationen er meddelt på vilkår, at arealet til arbejdsplads retableres til hidtidige tilstand efter arbejdets afslutning. Det forudsættes at arealet omkring de synlige dele af pumpebrønden fremtræder som et græsbevokset areal evt. befæstet med armeringssten.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00586

Dispensation til midlertidige arbejdsplads.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent