Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til midlertidig opstilling af skure

Publiceret 27-02-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til midlertidig opstilling af skure på matr. 1, Peberholm Ø, Kastrup, 2770 Kastrup, Tårnby Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af 4 skure i perioden april - december 2020. 

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00826

Dispensation til midlertidig opstilling af skure.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent