Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af sommerhus

Publiceret 27-02-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af sommerhus på matr.42, Den nordøstlige Del, Understed, Hedestien 78, 9900 Frederikshavn, Frederikshavn Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, og stk. 3 nr. 3, jf. § 15, til genopførelse af sommerhus med et boligareal på 50 m² med 15 m² overdækket terrasse og sammenbygget med et skur på 10 m². Endvidere kan etableres 22 m² terrasse/belagte gangarealer i tilknytning til boligen samt et hævet nedsivningsanlæg som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00549

Dispensation til genopførelse af sommerhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent