Afslag til nedrivning af 2 fritidshuse og genopførelse af én helårsbeboelse

Publiceret 06-02-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til nedrivning af 2 fritidshuse og genopførelse af én helårsbeboelse på matr. 7v, Børup By, Taulov, mfl. Hagenørvej 62-64, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af helårshus på ca. 250 m² indenfor den oprindelige 100 m strandbeskyttelseslinje mod nedrivning af 2 sommerhuse på 40 m² og 38 m².

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00324

Afslag til nedrivning af 2 fritidshuse og genopførelse af én helårsbeboelse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent