Afslag til etablering af minivådområde i Lemvig Kommune

Publiceret 10-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af det ansøgte minivådområde.

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1a, Surkær Gde.,Gudum, Remmerstrandvej 58, 7620 Lemvig, i Lemvig Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01510.

Afslag til etablering af minivådområde.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler