Afslag på ansøgningen om dispensation til etablering af et minivådområde

Publiceret 06-02-2020

Afslag på ansøgningen om dispensation til etablering af et minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen
matr. nr. 3a, Udby By, Udby, Ronæsvej 6, 5580 Nørre Aaby, i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af det ansøgte
minivådområde.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01532

Afslag på ansøgningen om dispensation til etablering af et minivådområde.

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler