Afslag på ansøgning om opførelse af helårshus, Strandvangsvej 117, Egå

Publiceret 24-02-2020

Afslag på dispensation til opførelse af helårshus inden for strandbe-skyttelseslinjen - matr.5ix, Skæring By, Egå, Strandvangsvej 117, 8250 Egå, Århus Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af helårshus som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/00684.

Afslag på opførelse af helårshus, Strandvangsvej 117, Egå

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent