Afslag på ansøgning om etablering af et minivådområde i Aalborg Kommune

Publiceret 10-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af det ansøgte minivådområde.

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 21a, Gåser By, Ø. Hassing, Skroldvej 5, 9362 Gandrup, i Aalborg Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01797.

Afslag til etablering af et minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. 21a Gåser By Ø. Hassing 9362 Gandrup i Aalborg Kommune.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler