Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 9d, Kertinge By, Kølstrup, i Kerteminde Kommune

Publiceret 05-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af det ansøgte minivådområde.

Afgørelsen erstatter Kystdirektoratets tidligere afgørelse af 26. november 2019 (j.nr. 19/01331-7).

Ved spørgsmål eller bemærkninger henvis da venligst til j.nr. 19/01331.

Afslag - etablering af et minivådområde.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler