Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. nr. 8g og 9c, Hvolgård, Øland, 9460 Brovst, i Jammerbugt Kommune

Publiceret 05-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af det ansøgte minivådområde.

Afgørelsen erstatter Kystdirektoratets tidligere afgørelse af 10. december 2019 (j.nr. 19/01777-5).

Ved spørgsmål eller bemærkninger henvis da venligst til j.nr. 19/01777.

Afslag til etablering af et minivådområde i Jammerbugt Kommune.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler