Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1b, Klarup By, Klarup, Stranderholmsvej 75-75A, 9270 Klarup, i Aalborg Kommune

Publiceret 05-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af det ansøgte minivådområde.

Afgørelsen erstatter Kystdirektoratets tidligere afgørelse af 2. december 2019 (j.nr. 19/01042-5).

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01042.

Afslag til etablering af et minivådområde i Aalborg Kommune.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler