Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde

Publiceret 07-02-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1i, Hørby By, Hørby, Tuse Næs Vej 7, 4300 Holbæk, i Holbæk Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af det ansøgte
minivådområde.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01376

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde.

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler