Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 2a, Hindsels Hgd., Hvidbjerg, Hindselsvej 27, 7790 Thyholm, i Struer Kommune

Publiceret 05-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af det ansøgte minivådområde.

Afgørelsen erstatter Kystdirektoratets tidligere afgørelse af 5. december 2019 (j.nr. 19/01277-5).

Afslag til etablering af et minivådområde i Struer Kommune.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler