Afslag på ansøgning om dispensation til arealoverførsel ved køb af landbrugsjord inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 115 og 224 Anslet, Fjelstrup, Gravenshovedvej 23-33, Anslet 6100 Haderslev, i Haderslev Kommune

Publiceret 18-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1 , jf. § 15, til arealoverførsel ved køb af landbrugsjord.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/03007.

Afslag - arealoverførsel ved køb af landbrugsjord.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig