Ændring af gældende dispensation til genopførsel af sommerhus

Publiceret 07-02-2020

Ændring af gældende dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførsel af sommerhus, matr.96y, Vesterø By, Vesterø, Hedevej 5, 9940 Læsø, Læsø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til placering af sommerhuset hvor den eksisterende bebyggelse er beliggende samt at sammenbygge skur med boligen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00560

Ændring af gældende dispensation til genopførsel af sommerhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent