Dispensation til et shelter ved Augustenborg Skov i Sønderborg Kommune

Publiceret 20-02-2020

Dispensation til et shelter inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 171, Augustenborg i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til et shelter.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01951. 

Dispensation til shelter i Augustenborg Skov

Yderligere information: