Tilladelse til placering og udformning af bolig og driftsbygning

Publiceret 11-12-2020

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4b Hjarnø By, Hjarnø, Hovedvejen 18, Hjarnø, 7130 Juelsminde, i Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre ny bolig og driftsbygning med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen, herunder til terrasse i tilknytning til boligen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/01717.

Tilladelse til placering og udformning af bolig og driftsbygning

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler