Tilladelse til at overdække en eksisterende gyllebeholder på landbrugsejendom, Morsø Kommune

Publiceret 02-12-2020

Tilladelse til at overdække en eksisterende gyllebeholder inden for strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendommen matr.1a, Ø. Hunderup By, Ejerslev, Strandvænget 75, 7900 Nykøbing M., Morsø Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til overdækning af en eksisterende gyllebeholder med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03784

Tilladelse til at overdække en eksisterende gyllebeholder på landbrugsejendom, Morsø Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent