Kystdirektoratets dispensation til udstykning af parcel til sommerhuse på lejet grund

Publiceret 16-12-2020

Dispensation til udstykning inden for strandbeskyttelseslinjen af parcel til sommerhus på lejet grund, Glentevej 11 og 15, 5800 Nyborg

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 5, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03711

Kystdirektoratets dispensation til udstykning af parcel til sommerhuse på lejet grund

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler