Kystdirektoratets dispensation til udstykning af 7 sommerhusgrunde på lejet grund

Publiceret 16-12-2020

Dispensation til udstykning inden for strandbeskyttelseslinjen af syv parceller til sommerhuse på lejet grund, Boels Bro nr. 20-32, 5330 Munkebo, Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 5, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01898

Kystdirektoratets dispensation til udstykning af 7 sommerhusgrunde på lejet grund

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler