Kystdirektorates dispensation til udstykning af sommerhuse på lejet grund

Publiceret 16-12-2020

Dispensation til udstykning inden for strandbeskyttelseslinjen af tre parceller til sommerhuse på lejet grund, Strandkrogen 4a, 4b og 4c, 3630 Jægerspris

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 5, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01889

Kystdirektorates dispensation til udstykning af sommerhuse på lejet grund

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler