Dispensation til udskiftning af vindmølle

Publiceret 03-12-2020

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2s, Bjerre By, Udbyneder, Bjerrevej 17E, 8970 Havndal i Randers Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 2, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/03778.

Dispensation til udskiftning af vindmølle

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler