Dispensation til tilbygning til sommerhus og nyt vindue i facade inden, Sædding By,

Publiceret 09-12-2020

Dispensation til tilbygning til sommerhus og nyt vindue i facade inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 8q, Sædding By, Guldager, Sædding Strandvej 118 i Esbjerg kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til til- og ombygningen af sommerhuset som beskrevet i redegørelsen nedenfor.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 18/02410

Dispensation til tilbygning til sommerhus og nyt vindue i facade inden, Sædding By

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler