Dispensation til tidsbegrænset hegning af et areal til hundeluftning, Holstebro Kommune

Publiceret 04-12-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinene til tidsbegrænset hegning af et areal til hundeluftning på matr.33a, Klitengene, Sdr. Nissum, 6990 Ulfborg, Holstebro Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til hegning af området og anvendelse af det til hundeområde indtil udgangen af 2025. Ud over hegning kan opstilles et bord/bænkesæt, skraldestativ samt holdet til ”hundeposer” ved indgangen til arealet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03804

Dispensation til tidsbegrænset hegning af et areal til hundeluftning, Holstebro Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent