Dispensation til shelterplads ifm. projektet Naturlandet Lolland-Falster

Publiceret 14-12-2020

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 20a, Ulslev By, Idestrup, Strandvejen 3, 4872 Idestrup, i Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/03465.

Dispensation til shelterplads ifm. projektet Naturlandet Lolland-Falster

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler