Dispensation til shelterplads (Blåt Støttepunkt)

Publiceret 09-12-2020

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a, Vigelsø, Østrup, 5450 Otterup, i Nordfyns Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/03760.

Dispensation til shelterplads (Blåt Støttepunkt)

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler