Dispensation til periodevis opsætning af saunatelt på Bjerre Strand, Fredensborg Kommune

Publiceret 08-12-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til periodevis opsætning af saunatelt på Bjerre Strand, Matr.6a, Nederste Torp, Humlebæk, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk. Fredensborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tidsbegrænset dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opstillet saunateltet som følger:

- én gang ugentligt á tre timer i sommerperioden (1. maj – 30. september)

- én til tre gange ugentligt á tre timer i vinterperioden

- teltet kan opsættes i tidsrummet kl. 19 til 22 på hverdage og 9 til 12 i weekender,

- dispensationen tidsbegrænset til 1. maj 2023,

- området skal efter nedtagning af teltet efterlades ryddet og i samme stand som før opstillingen.

 

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03173

Dispensation til periodevis opsætning af saunatelt på Bjerre Strand, Fredensborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent