Dispensation til naturprojekt (LIFE-Clima-Bombina) på Knudshoved

Publiceret 16-12-2020

Dispensation til naturprojekt (LIFE-Clima-Bombina) på Knudshoved inden for strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02690

Dispensation til naturprojekt (LIFE-Clima-Bombina) på Knudshoved

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig