Dispensation til mobilsauna ifm. vinterbadning ved Daugård Strand

Publiceret 03-12-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til mobilsauna ifm. vinterbadning ved Daugård Strand, matr.54g, Daugård Strand, Strandvejen 22, 8721 Daugård, Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af mobilsaunaen i perioden 1. september – 1. maj.
Det stilles som vilkår, at adgang til saunaen ikke kræver medlemskab af foreningen, men at der er fri adgang

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02405

Dispensation til mobilsauna ifm. vinterbadning ved Daugård Strand

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent