Dispensation til klimasikringsprojekt og oplevelsessti inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 15-12-2020

Vallensbæk Kommune har den 24. november søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til anlæg af klimasikringsprojekt og oplevelsessti inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 23ak og matr. nr 95, Vallensbæk By, Vallensbæk, Vallensbæk Strandvej 125, 2665 Vallensbæk, i Vallensbæk Kommune.

Denne afgørelse erstatter afgørelse om dispensation til klimasikringsprojekt og oplevelsessti inden for strandbeskyttelseslinjen af 14. december 2020.
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Der gives dispensation til det ansøgte klimatiskringsprojekt, dog undtagen gangbro til paddeskrabet, og den ansøgte sansesti med elementerne:

- Marksten
- Hoppestubbe
- Balancestammer
- Sansekasser med varierende fyld
- Brændestabel og insektbo

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01691

 Dispensation

Yderligere information:

Karin Jølk Ravn-Jonsen

Sagsbehandler