Dispensation til etablering af belysning til sti

Publiceret 16-12-2020

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7000a, Legind By, Lødderup, i Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/02254.

Dispensation til etablering af belysning til sti

Yderligere information:

Jacob Brink Hansen

Sagsbehandler