Dispensation til en shelterplads ifm. projektet Naturlandet Lolland-Falster

Publiceret 14-12-2020

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1f, Hellenæs By, Branderslev, Hestehovedet 2, 4900 Nakskov, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/03159.

Dispensation til en shelterplads ifm. projektet Naturlandet Lolland-Falster

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler