Dispensation til arealoverførsel ved privat fællesvej

Publiceret 15-12-2020

Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen fra matr. nr. 48h til matr. nr. 48d, begge Vejlby By, Vejlby i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03452

Dispensation til arealoverførsel ved privat fællesvej

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler