Dispensation til arealoverførsel ml. to haver

Publiceret 15-12-2020

Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen fra matr. nr. 5f til matr. nr. 5d, begge Horne By, Horne i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00742

Dispensation til arealoverførsel ml. to haver

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler