Dispensation til anlæg ved Skovballe Havn

Publiceret 03-12-2020

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 19, Skovballe By, Bjerreby, Skovballevej 152, 5700 Svendborg, i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/01261.

Dispensation til anlæg ved Skovballe Havn

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler