Dispensation til affaldsø inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendom, Langeland Kommune

Publiceret 09-12-2020

Dispensation til affaldsø inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 31p, Ristinge By, Humble og matr.7000e, Hesselbjerg By, Humble, Piledybet 2, 5932 Humble, Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01688

Dispensation til affaldsø inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendom, Langeland Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent