Dispensation til ændret anvendelse i 2021 og 2022 af administrationsbygning på Stevns Fyrcenter, Stevns Kommune

Publiceret 02-12-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ændret anvendelse i 2021 og 2022 af administrationsbygning på Stevns Fyrcenter til café med udeservering - matr.33a, Tommestrup By, St Heddinge, Fyrvej 1, 4660 Store Heddinge, Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ændrede anvendelse af bygningen til café indtil udgangen af 2022, opsætning af mindre skilt i tilknytning til området samt opstilling af parasoller i sommerhalvåret ved bordene.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03743

Dispensation til ændret anvendelse i 2021 og 2022 af administrationsbygning på Stevns Fyrcenter, Stevns Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent