Afslag til at tilplante med træer og buske

Publiceret 14-12-2020

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a Palsgaard Hgd., As i Hedensted Kommune Ansøgning Du har den 12. december 2019 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til at foretage tilplantning af et 0,75 HA stort areal på landbrugsjord inden for strandbeskyttelseslinjen med træer og buske på Palsgaard Gods på ejendommen matr. nr. 1a Palsgaard, Hgd., As, Palsgaardvej 2, 7130 Juelsminde, i Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15 til den ansøgte tilplantning.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 19/03468.

Afslag til at tilplante med træer og buske

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler