Afslag på tilladelse til udformning af nyt stuehus på landbrugs-ejendom, Aabenraa Kommune

Publiceret 08-12-2020

Afslag på tilladelse til udformning af nyt stuehus på landbrugs-ejendom på matr.3 Dyrhave, Løjt, Dyrhave 91, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af nyt stuehus med en udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01999

Afslag på tilladelse til udformning af nyt stuehus på landbrugs-ejendom, Aabenraa Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent