Afslag på dispensation til arealoverførsel fra landbrugsejendom til have

Publiceret 15-12-2020

Afslag på arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen fra matr. nr. 4z til matr. nr. 4e, begge Tommestrup By, St. Heddinge, Stevns Kommune

Kystdirektoratet meddeler afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00427

Afslag på dispensation til arealoverførsel fra landbrugsejendom til have

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler