Afgørelse om opførelse af skur på Tejn Camping Bornholm

Publiceret 03-12-2020

Dispensation til opførelse af mindre skur inden for strandbeskyttelseslinjen på Tejn Camping – Kåsevej 5 i Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr.7, jf. § 15, til det ansøgte skur, jf. redegørelsen

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00722

Afgørelse om opførelse af skur på Tejn Camping Bornholm

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent