Tilladelse til udnyttelse af stuehusets 1. sal samt isætning af 3 mindre kviste på landbrugsejendommen i Langeland Kommune

Publiceret 04-08-2020

Tilladelse til udnyttelse af stuehusets 1. sal samt isætning af 3 mindre kviste på landbrugsejendommen, matr.9b, Lindelse By, Lindelse, Bogøvej 10, 5900 Rudkøbing, Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til udvidelse af stuehusets boligareal ved inddragelse af hele 1. salen samt isætning af 3 mindre kviste med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen.

Ved henvendelse af sagen venligst oplys sagsnummer 20/02442

Tilladelse til udnyttelse af stuehusets 1. sal samt isætning af 3 mindre kviste

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent