Lovliggørende dispensation til at bibeholde en overdækning på 12 m²

Publiceret 22-08-2020

Lovliggørende dispensation til at bibeholde en overdækning på 12 m² inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. 20g, Overby By, Odden, Østervangsvej 16, 4583 Sjællands Odde, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at bibeholde overdækningen på 12 m².

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02341

Lovliggørende dispensation.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent