Korrigeret dispensation til arealoverførsel i Ærø Kommune

Publiceret 17-08-2020

Korrigeret dispensation til arealoverførsel af 892 m² (delnr. 2) fra matr.nr. 15-y Ommel, Marstal beliggende Strandbyvejen 15, 5960 Marstal til landbrugsejendommen matr.nr. 14-a m.fl. Ommel, Marstal beliggende Strandbyvejen 13, 5960 Marstal, Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel mellem ejendommene.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/02036.

Rettet dispensation.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent