Dispensation til vandløbsrestaureringsprojekt i Morsø Kommune

Publiceret 17-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til vandløbsrestaure-ringsprojekt, matr.6c, Feggeklit, Sejerslev, Kraghøjvej 44, 7900 Nykøbing M., Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til terrænændringer mv. i forbindelse med retablering af vandløb.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02600

Dispensation til vandløbsrestaureringsprojekt

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent