Dispensation til udvidelse af vintercamping i Horsens Kommune

Publiceret 12-08-2020

Dispensation til udvidelse af vintercamping indenfor strandbeskyttelseslinjen - Horsens City Camping - på matr.2qo,
Stensballegård Hgd., Vær, Husoddevej 85, 8700 Horsens, Horsens kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af arealet til vintercampering, jf. 
gennemgang i afgørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02486

Dispensation til udvidelse af vintercamping

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler