Dispensation til udvidelse af sommerhus til sanitære forhold i Vesthimmerlands Kommune

Publiceret 17-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af sommerhus til sanitære forhold, matr.1ak, Bjørnsholm Hgd., Overlade, Jonnasvej 31, Trend, 9670 Løgstør, Vesthimmerlands Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til den ansøgte tilbygning til bad/toilet på ca. 3,1 m².

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02566

Dispensation til udvidelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent