Dispensation til udvidelse af lagerhal, befæstet areal og omlægning af vej i Roskilde Kommune

Publiceret 07-08-2020

Dispensation til udvidelse af lagerhal, befæstet areal og omlægning af vej inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 61a, Veddelev By, Himmelev, Frederiksborgvej 399 (Bygn. 249), 4000 Roskilde

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af lagerhal, befæstet areal og omlægning af vej, jf. afgørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02217

Dispensation til udvidelse af lagerhal, befæstet areal og omlægning af vej

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler