Dispensation til opsætning af turistskilt ved p-plads, Sønderborg Kommune

Publiceret 12-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen at opsætte turistskilt ved P-plads på matr.131 Mølmark, Broager, Illerstrandvej 7, 6310 Broager, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af skilt som ansøgt.

Ved henvendelser om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02288. 

Dispensation til opsætning af turistskilt

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent